Bronnen

Publicaties en onderzoekswerk:

  • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. 2013. Handleiding: Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.
  • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. 2013. Publicatie: Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
  • Davy Hendrix. Xios. 2010-2011. Eindwerk: Kunststof infiltratie-units: Inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en beheer.
  • ISSO. 2011. Publicatie: Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens.
  • Nijmegen. 2013. Technische beleidsnota: Verwerking van afstromend hemelwater door middel van infiltratie.
  • Vlario. Publicatie: Katern Hemelwater. Afkoppelen, hergebruiken, bufferen en infiltreren.
  • VMM. 2014. Publicatie: Waterwegwijzer Bouwen en verbouwen.

Internet: