Oppervlakteverhardingen

Oppervlakteverhardingen

Halfverhardingen (dolomiet, porfier, grint, gebroken betonpuin, mengpuin...)

Wat?
Halfverhardingen zijn verhardingen opgebouwd uit kleine losse stukken basismateriaal (granulaat).
Ze worden los aangelegd op de werf en vervolgens bewerkt (bv. verdicht door aanwalsen), verstevigd of gebonden (bv. met cement, kalk, leem). De doorlatendheid hangt af van de fundering en zijn mechanische verdichting en van de toplaag (afwerkingslaag) en zijn eventuele binding. Er kan een geotextiel voorzien worden om plantengroei en vermenging van lagen tegen te gaan. Opgelet met de combinatie van granulaatmateriaal en met cement gestabiliseerde materialen: de cementbestanddelen kunnen uitlogen, waardoor de fijnere steenslagfracties gaan binden en de verharding minder waterdoorlatend wordt.

Toepassingsgebied?
Tuin- en wandelpaden, opritten en parkeerplaatsen, brandwegen, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Eenvoudig in aanleg
 • + Geringe aanlegkosten
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk (zuiverheid en samenstelling beter gewaarborgd)
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Eenvoudig in aanleg
 • + Geringe aanlegkosten
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk (zuiverheid en samenstelling beter gewaarborgd)
 • - Regelmatig onderhoud (verhelpen eventuele putvorming, behoud doorlatendheid)
 • - Beperkte weerstand tegen verkeer (oa. risico op putorming)
 • - Combinatie granulaatmateriaal en met cement gestabiliseerde materialen kan leiden tot verminderde waterdoorlatendheid
 • - Regelmatig onderhoud (verhelpen eventuele putvorming, behoud doorlatendheid)
 • - Beperkte weerstand tegen verkeer (oa. risico op putorming)
 • - Combinatie granulaatmateriaal en met cement gestabiliseerde materialen kan leiden tot verminderde waterdoorlatendheid