Bovengrondse infiltratiesystemen

Bovengrondse infiltratiesystemen

Wadi

Wat?
Bij onvoldoende doorlatende gronden is het mogelijk om een wadi te maken. Een wadi is een infiltratiekom met een drainagekoffer en eventueel een drainageleiding in de bodem. De drainagekoffer dient om meer buffervolume te realiseren en om minder doorlatende lagen te doorbreken. Een voorwaarde hiervoor is dat het grondwater diep genoeg zit. De maximale waterdiepte in de kom wordt bepaald in functie van de positie van de slokop ten opzichte van de bodem. De slokop kan het hemelwater versneld laten afvoeren naar de drainagekoffer. De toplaag van de wadi bestaat uit een zandbed verrijkt met organisch materiaal.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken bij groepswoningbouw en bij eengezinswoningen (mits voldoende ruimte).

 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij onvoldoende doorlatende gronden
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij onvoldoende doorlatende gronden
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, verwijderen bladeren…)
 • - Duurder in aanleg dan infiltratiekom
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, verwijderen bladeren…)
 • - Duurder in aanleg dan infiltratiekom