Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratieput

Wat?
Een infiltratieput is een verticaal infiltratiesysteem met geperforeerde of poreuze betonnen wanden. De bodem van de put kan open of gesloten zijn. Het hemelwater infiltreert via de zijkanten en via de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom aanbevolen. Een infiltratieput heeft een beperkte footprint, maar kan enkel toegepast worden in gebieden met een (relatief) lage grondwaterstand. Om inspoeling van grond te voorkomen wordt een geperforeerde put omwikkeld met geotextiel. Bij een put met poreuze wanden is dit niet nodig. Om infiltratie te bevorderen wordt er rondom de infiltratieput drainerend materiaal (bv. waterdoorlatend drainagezand) aangebracht. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. Inspectie en reiniging van de put is mogelijk via een mangat.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van daken en verhardingen bij eengezinswoningen en beperkte groepswoningbouw.

 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Beperkte footprint
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Beperkte footprint
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren