Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Combinatieput infiltratie-hemelwater

Wat?
Een combinatieput infiltratie-hemelwater is een verticale put die bestaat uit een poreus betonnen zone (infiltratie) bovenop een waterdichte betonnen zone (hergebruik). Eens de zone voor hergebruik vol is, vult het hemelwater de infiltratiezone, waar het tijdelijk gebufferd wordt en van waaruit het in de bodem kan infiltreren. Maatregelen om vervuiling van de put te voorkomen zijn aanbevolen.
Door de combinatie infiltratie-hemelwater bestaat er een risico op instroom van grondwater in de zone voor hergebruik. De infiltratiezone dient daarom voldoende hoog boven de grondwaterstand te worden voorzien. De zone rondom de put dient te worden aangevuld met rolgrint (riviergrint). Door zijn poreuze wanden hoeft een combinatieput niet omwikkeld te worden met een geotextiel. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. Inspectie en reiniging van de put is mogelijk via een mangat.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van daken bij eengezinswoningen.

 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Beperkte footprint
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Hemelwaterput en infiltratiesysteem gecombineerd
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Beperkte footprint
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Hemelwaterput en infiltratiesysteem gecombineerd
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • - Maatregelen voorzien om vervuiling te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Niet toepasbaar bij kalk- en ijzerhoudende gronden
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Risico op instroom van grondwater in de zone voor hergebruik
 • - Maatregelen voorzien om vervuiling te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Niet toepasbaar bij kalk- en ijzerhoudende gronden
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Risico op instroom van grondwater in de zone voor hergebruik