Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiekrat

Wat?
Een infiltratiekrat is een kunststof module met holle ruimtes (+/- 95%) en waterdoorlatende wanden. De modules kunnen zowel naast als op elkaar geplaatst worden. Het hemelwater infiltreert via de zijkanten en via de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom noodzakelijk. Om inspoeling van grond te voorkomen worden de units omhuld met een geotextiel. Om infiltratie te bevorderen en beschadiging door bv. stenen te voorkomen, wordt er rondom de infiltratiekratten drainerend materiaal (waterdoorlatend drainagezand) aangebracht. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. De inspecteerbaarheid van het systeem is afhankelijk van het type infiltratiekrat en van de opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…).

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van (grote) verharde oppervlaktes en daken bij eengezinswoningen en groepswoningbouw. Voor kleine afwaterende oppervlaktes zijn er op de markt gebruiksklare modules beschikbaar.

 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Productnorm in opmaak, NBN-norm tegen midden 2015
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Productnorm in opmaak, NBN-norm tegen midden 2015
 • - Inspectie systeem afhankelijk van type krat en opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Investeringskost
 • - Risico dat ze op termijn overbouwd worden
 • - Inspectie systeem afhankelijk van type krat en opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Investeringskost
 • - Risico dat ze op termijn overbouwd worden