Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiemodule uit poreus beton

Wat?
Deze infiltratiemodule is een balkvormige infiltratievoorziening uit waterdoorlatend beton. De modules kunnen naast of op elkaar geschakeld worden (2-hoog). Het hemelwater infiltreert via de zijkanten en via de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom aanbevolen. Door zijn poreus betonnen wanden dient deze infiltratiemodule niet omwikkeld te worden met een geotextiel. Om infiltratie te bevorderen kan er rondom de infiltratiemodule drainerend materiaal (bv. waterdoorlatend drainagezand) aangebracht worden. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. Inspectie en reiniging van de infiltratiemodule uit poreus beton is mogelijk via een mangat.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van daken en verharde oppervlaktes, bij eengezinswoningen.

 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • + Goed inspecteerbaar (via mangat)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren