Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiemodule uit rotswol

Wat?
Deze infiltratiemodule is een infiltratie-element uit rotswol, waar horizontaal een infiltratiebuis doorheen loopt. De modules kunnen achter elkaar geschakeld worden. Het hemelwater infiltreert doorheen de infiltratiebuis in het infiltratie-element uit rotswol en vandaar via de zijkanten en via de bodem van het infiltratie-element uit rotswol in de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem van de infiltratiebuis op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom noodzakelijk. Om infiltratie te bevorderen kan er rondom de infiltratiemodule drainerend materiaal (bv. waterdoorlatend drainagezand) aangebracht worden. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. De inspecteerbaarheid van het systeem is afhankelijk van de opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…).

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van beperkte daken en verharde oppervlaktes, bij eengezinswoningen.

 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…). Infiltratie-element uit rotswol niet inspecteerbaar, infiltratiebuis inspecteerbaar mits aanwezigheid inspectieputjes
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Niet overrijdbaar
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…). Infiltratie-element uit rotswol niet inspecteerbaar, infiltratiebuis inspecteerbaar mits aanwezigheid inspectieputjes
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Kan slechts een beperkt oppervlak afwateren
 • - Niet overrijdbaar