Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiebuis (waterdoorlatende buizen)

Wat?
Een infiltratiebuis is een horizontaal infiltratie-element. Bij woningen wordt vaak gebruikt gemaakt van drainagebuizen (kleine diameter), die over een relatief grote oppervlakte worden aangelegd. Bij grotere projecten wordt gebruik gemaakt van poreuze, geboorde of gesleufde buizen (grotere diameter). Het hemelwater infiltreert via de zijkanten en via de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom noodzakelijk.
Om inspoeling van grond te voorkomen wordt een geboorde of gesleufde infiltratiebuis omhuld met geotextiel. Bij poreuze buizen is een geotextiel niet vereist. Om infiltratie te bevorderen wordt rondom een infiltratiebuis drainerend materiaal (waterdoorlatend drainagezand) aangebracht. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. De inspecteerbaarheid van het systeem is afhankelijk van de opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…). Inspectie en onderhoud van de infiltratiebuis zelf is moeilijk.
Wanneer een infiltratiebuis ook voor transport van hemelwater gebruikt wordt, spreekt men over een IT-riool.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Kan licht gebouwd worden
 • + Zeer flexibel inzetbaar (bv. in bestaande context)
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Vereist ruimte
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…)
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Vereist ruimte