Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiepaal (en infiltratiepaal + -kolk)

Wat?
Een infiltratiepaal is een verticaal infiltratie-element en bestaat uit een met geotextiel omwikkelde poreuze, geboorde of gesleufde buis. Door zijn lengte kan een infiltratiepaal minder goed doorlatende lagen doorbreken, maar kan hij uitsluitend toegepast worden bij lage grondwaterstanden. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn noodzaak. Om infiltratie te bevorderen wordt er rondom de infiltratiepaal drainerend materiaal (waterdoorlatend drainagezand) aangebracht.
Ter hoogte van het maaiveld kan een infiltratiepaal afgewerkt worden met een infiltratiekolk, die voorzien is van een zandvang en een schot om drijvend vuil tegen te houden. De infiltratiepaal is dan een met geotextiel omwikkelde gladde kunststof buis met geboorde infiltratieopeningen. De kolken van verschillende infiltratiepalen kunnen onderling verbonden worden door middel van een overloop. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. Inspectie en reiniging van het systeem is mogelijk via de infiltratiekolk.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Inspectie systeem mogelijk via infiltratiekolk
 • + Geschikt bij minder goed doorlatende gronden
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Zeer beperkte footprint
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • + Kunststof onderbak infiltratiekolk + infiltratiepaal leverbaar met KOMO keurmerk - Geotextiel met BENOR- en KOMO keurmerk
 • + Inspectie systeem mogelijk via infiltratiekolk
 • + Geschikt bij minder goed doorlatende gronden
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Zeer beperkte footprint
 • + Overrijdbaar mits systeem en opbouw erop voorzien zijn
 • + Snelle plaatsing (beperkt aantal handelingen)
 • + Kunststof onderbak infiltratiekolk + infiltratiepaal leverbaar met KOMO keurmerk - Geotextiel met BENOR- en KOMO keurmerk
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Opgelet Vlarem-wetgeving: geen infiltratie in afgesloten waterlagen
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Enkel bij lage grondwaterstanden
 • - Opgelet Vlarem-wetgeving: geen infiltratie in afgesloten waterlagen