Ondergrondse infiltratiesystemen

Ondergrondse infiltratiesystemen

Infiltratiekoffer

Wat?
Een infiltratiekoffer is een ondergronds reservoir dat gevuld is met een grof aggregaat (bv. grint, lava of kleikorrels) met een goede doorlatendheid en relatief hoog poriëngehalte. Het geheel wordt omwikkeld met een geotextiel. Het hemelwater infiltreert via de zijkanten en via de bodem. Door sedimentatie van slib kan de bodem op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn daarom noodzakelijk.
Om het buffervolume te verhogen kan er gebruik gemaakt worden van infiltratietunnels. Dit zijn halfronde holle kunststofmodules, die aangebracht worden in een infiltratiekoffer van steenslag of gebroken puin. De modules worden in de lengte geschakeld en op de uiteinden afgedekt met een eindplaat. De draagkracht van deze toepassing is groot. Het buffervolume wordt bepaald door het poriënvolume van de koffer en het buffervolume van de infiltratietunnels. Ontluchting van het systeem is noodzakelijk. De inspecteerbaarheid van het systeem is afhankelijk van de opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…).

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + De infiltratiekoffer kan minder doorlatende lagen doorbreken
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Flexibel inzetbaar (bv in bestaande context)
 • + Willekeurige vormgeving van infiltratiekoffer
 • + Toepassing met infiltratietunnels is sterk belastbaar
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk (zuiverheid en samenstelling beter gewaarborgd)
 • + De infiltratiekoffer kan minder doorlatende lagen doorbreken
 • + Geen (visuele) impact op omgevingsaanleg
 • + Flexibel inzetbaar (bv in bestaande context)
 • + Willekeurige vormgeving van infiltratiekoffer
 • + Toepassing met infiltratietunnels is sterk belastbaar
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk (zuiverheid en samenstelling beter gewaarborgd)
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…). Het reservoir is niet inspecteerbaar.
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen
 • - Inspectie systeem afhankelijk van opbouw van het geheel (aanwezigheid inspectieputjes…). Het reservoir is niet inspecteerbaar.
 • - Maatregelen voorzien om dichtslibben te voorkomen (voorfiltering)
 • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen