Oppervlakteverhardingen

Oppervlakteverhardingen

Grastegels uit kunststof

Wat?
Grastegels bestaan uit kunststofplaten (gerecycleerd PE met hoge dichtheid) die voorzien zijn van honingraatopeningen (circa 95% van de oppervlakte). Door de honingraatstructuur beschikken ze over een grote infiltratiecapaciteit en zijn ze bijna onzichtbaar. De opbouw bestaat uit een fundering (steenslag), een straatlaag en de eigenlijke grastegels. Deze worden gevuld met teelaarde waar graszaad wordt ingezaaid of met steenslag. Voor een goede werking dient de onderliggende opbouw en het type platen aangepast te worden aan de verkeersintensiteit (cfr. Code Goede Praktijk rioleringssytemen 2012).

Toepassingsgebied?
Opritten en parkeerplaatsen, brandwegen en bermversteviging, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving (tegels zijn bijna onzichtbaar)
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Eenvoudig in aanleg (de platen zijn licht en gemakkelijk te plaatsen)
 • + Leverbaar met COPRO-keurmerk (cfr PTV 828)
 • + Meeste steenslag en –granulaten (funderingsmateriaal en vulling grastegels) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving (tegels zijn bijna onzichtbaar)
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Eenvoudig in aanleg (de platen zijn licht en gemakkelijk te plaatsen)
 • + Leverbaar met COPRO-keurmerk (cfr PTV 828)
 • + Meeste steenslag en –granulaten (funderingsmateriaal en vulling grastegels) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, behoud doorlatendheid)
 • - Beperkte weerstand tegen verkeer
 • - Weinig stapcomfort
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, behoud doorlatendheid)
 • - Beperkte weerstand tegen verkeer
 • - Weinig stapcomfort