Oppervlakteverhardingen

Oppervlakteverhardingen

Grasbetontegels

Wat?
Grasbetontegels zijn betonstenen met openingen waartussen gras kan groeien.
De opbouw bestaat uit een doorlatende onderfundering en een fundering van steenslag, een straatlaag en de eigenlijke grasbetontegels. Bij een zeer doorlatende grond kan de onderfundering weggelaten worden. De tegels worden opgevuld met teelaarde en ingezaaid met graszaad. De onderlaag kan bestaan uit teelaarde en geëxpandeerde kleikorrels of uit het mengsel van een bestaande laag leemhoudend zand met turf en teelaarde.

Als de tegels een permanente doorlatendheid moeten garanderen, bv. bij druk verkeer, worden de openingen best gevuld met steenslag. Grasgroei bevordert ook de doorlatendheid, maar is niet altijd mogelijk bij druk verkeer. De dimensionering van de onderliggende lagen is afhankelijk van de te verwachten bovenbelasting (cfr. Code Goede Praktijk rioleringssytemen 2012).

Toepassingsgebied?
Opritten en parkeerplaatsen, brandwegen, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk (cfr. PTV 827)
 • + Meeste steenslag en –granulaten (funderingsmateriaal en vulling grasbetontegels) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Dubbele functie: infiltratie en verharding
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk (cfr. PTV 827)
 • + Meeste steenslag en –granulaten (funderingsmateriaal en vulling grasbetontegels) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, behoud doorlatendheid)
 • - Geen / weinig stapcomfort
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, behoud doorlatendheid)
 • - Geen / weinig stapcomfort