Oppervlakteverhardingen

Oppervlakteverhardingen

Waterdoorlatende betonstraatstenen

Wat?
Waterdoorlatende betonstraatstenen kunnen onderverdeeld worden in drie types: betonstraatstenen met drainageopeningen of met verbrede voegen en poreuze betonstraatstenen. Waterdoorlatende betonstraatstenen worden altijd volledig vlak uitgevoerd. De opbouw bestaat uit een voldoende doorlatende grond en eventueel een drainage, indien nodig een doorlatende onderfundering (buffering hemelwater), een doorlatende fundering (weerstand tegen verkeer), een straatlaag en de eigenlijke betonstraatstenen.

Bij een zeer doorlatende grond kan de onderfundering weggelaten worden, bij vorstgevoelige gronden moet een vorstvaste onderfundering voorzien worden om het opvriezen van de betonstraatstenen te voorkomen.

Toepassingsgebied?
Woonstraten, parkeerplaatsen, pleinen, fiets- en voetpaden, opritten en terrassen, bij eengezinswoningen en bij groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Goed dragend vermogen (licht verkeer is toegelaten)
 • + Beperkt onderhoud (onkruidvrij houden, reiniging enkel bij verstoppingen)
 • + Infiltratie, buffering en verharding
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk (cfr. PTV 827)
 • + Meeste steenslag en -granulaten (funderingsmateriaal) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Goed dragend vermogen (licht verkeer is toegelaten)
 • + Beperkt onderhoud (onkruidvrij houden, reiniging enkel bij verstoppingen)
 • + Infiltratie, buffering en verharding
 • + Leverbaar met BENOR-keurmerk (cfr. PTV 827)
 • + Meeste steenslag en -granulaten (funderingsmateriaal) leverbaar met BENOR-keurmerk
 • - Kostprijs t.o.v andere doorlatende opp.verhardingen
 • - Met verbrede voeg /drainageopeningen minder geschikt voor voet- en fietspaden
 • - Kostprijs t.o.v andere doorlatende opp.verhardingen
 • - Met verbrede voeg /drainageopeningen minder geschikt voor voet- en fietspaden