Oppervlakteverhardingen

Oppervlakteverhardingen

Infiltratieblok

Wat?
Infiltratieblokken zijn waterdoorlatende betonnen blokken met een centrale geïntegreerde holte voor de buffering van hemelwater, en met zijdelingse sleuven. Standaard worden ze geïntegreerd in de fundering van verharde oppervlaktes. Uitzonderlijk worden ze als waterdoorlatende toplaag toegepast. Infiltratieblokken laten rechtstreekse infiltratie toe van hemelwater afkomstig van waterdoorlatende verharde oppervlaktes en/of onrechtstreekse infiltratie van hemelwater afkomstig van verharde oppervlaktes en daken.

Door sedimentatie van slib kan de bodem bij onrechtstreekse infiltratie op termijn dichtslibben. Maatregelen om dichtslibben te voorkomen zijn in dat geval aanbevolen. De inspecteerbaarheid van het systeem is afhankelijk van de opbouw van het geheel (opstelling van de infiltratieblokken ten opzichte van elkaar, aanwezigheid inspectieputjes…).

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken, bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

  • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
  • + Infiltratie, buffering en verharding
  • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
  • + Infiltratie, buffering en verharding
  • - Inspectie systeem afhankelijk van de opbouw van het geheel (opstelling bufferklinkers, aanwezigheid inspectieputjes…)
  • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen bij onrechtstreekse infiltratie van verharde oppervlaktes
  • - Inspectie systeem afhankelijk van de opbouw van het geheel (opstelling bufferklinkers, aanwezigheid inspectieputjes…)
  • - Regelmatig onderhoud randvoorzieningen bij onrechtstreekse infiltratie van verharde oppervlaktes