Bovengrondse infiltratiesystemen

Bovengrondse infiltratiesystemen

Infiltratiegracht

Wat?
Een infiltratiegracht is een lijnvormige infiltratievoorziening die verdiept is aangelegd met steile randen (vaak met een helling van 45° of meer). Grachten hebben traditioneel tot doel om water te transporteren. Door grachten in de langsrichting te compartimenteren, kunnen ze water plaatselijk vasthouden en fungeren als infiltratievoorziening. Bij grote hydraulische belasting zal hun transportfunctie alsnog aangesproken worden. Compartimenteren kan door de gracht volledig vlak uit te voeren (of getrapt bij hellende terreinen) en door drempelconstructies tot op een bepaalde hoogte in te bouwen. Grachten kunnen natuurlijk aangelegd worden of met wandverstevigingen.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis (lijnvormige verhardingen), verharde oppervlaktes en daken, eerder bij groepswoningbouw.

 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren
 • + Buffering, infiltratie en transport
 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Groene omgeving
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren
 • + Buffering, infiltratie en transport
 • - Regelmatig onderhoud (maaien, verwijderen organisch en ander afval)
 • - Regelmatig onderhoud (maaien, verwijderen organisch en ander afval)