Bovengrondse infiltratiesystemen

Bovengrondse infiltratiesystemen

Infiltratiesleuf

 )

Wat?
Een infiltratiesleuf is een lijnvormige infiltratievoorziening, waarbij het hemelwater infiltreert doorheen een goed doorlatende steenslagkoffer. De toevoer van het hemelwater gebeurt bovengronds. De steenslagkoffer (bv. uit grove kiezel, grint, lava of kleikorrels) wordt omhuld met een geotextiel om inspoelen van de omliggende grond tegen te gaan. Onderin de koffer kan een infiltratiebuis geplaatst worden voor een goede verdeling van het infiltratiewater. Ter hoogte van het maaiveld wordt de sleuf afgewerkt met grint, een schanskorf, zand of gras. Het buffervolume van de infiltratiesleuf wordt bepaald door het poriënvolume van de steenslagkoffer en het buffervolume van de infiltratiebuis.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van verharde oppervlaktes en daken (bovengrondse toevoer) bij eengezinswoningen en voor de afwatering van wegenis (lijnvormige verhardingen) en verharde oppervlaktes bij groepswoningbouw.

 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + De steenslagkoffer kan minder doorlatende lagen doorbreken
 • + Geen verlaging in maaiveld
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + De steenslagkoffer kan minder doorlatende lagen doorbreken
 • + Geen verlaging in maaiveld
 • + Meeste steenslag en –granulaten leverbaar met BENOR-keurmerk
 • - Steenslagkoffer niet inspecteerbaar. Inspectie infiltratiebuis mogelijk via inspectieputjes
 • - Beperkt onderhoud mogelijk (reinigen en aanvullen toplaag)
 • - Beperkte buffercapaciteit door aanwezigheid steenslagkoffer
 • - Steenslagkoffer niet inspecteerbaar. Inspectie infiltratiebuis mogelijk via inspectieputjes
 • - Beperkt onderhoud mogelijk (reinigen en aanvullen toplaag)
 • - Beperkte buffercapaciteit door aanwezigheid steenslagkoffer