Bovengrondse infiltratiesystemen

Bovengrondse infiltratiesystemen

Infiltratiekom of -veld (d<30cm)

 )

Wat?
Een infiltratiekom of -veld is een onverhard terrein, waar hemelwater kan worden opgevangen en geïnfiltreerd. Het is de meest eenvoudige vorm van infiltratievoorziening.
Een infiltratiekom mag volledig vlak liggen. De hellingen zijn bij voorkeur kleiner dan 50% met afgeronde zijkanten. De komdiepte wordt voor de veiligheid beperkt tot 30cm. De aanvoer gebeurt bij voorkeur bovengronds.
De infiltratiekom bestaat uit een humushoudende teelaardelaag die begroeid is met gras, planten of struiken, op een voldoende doorlatende onderlaag. Begroeiing zorgt voor een meer open bodemstructuur, waardoor het water beter kan infiltreren. Na verloop van tijd kan een sliblaag ontstaan. Daarom is een goed onderhoud noodzakelijk.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken (bovengrondse toevoer), bij eengezinswoningen en groepswoningbouw.

 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij hoge grondwaterstanden
 • + Eenvoudig in aanleg
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Geringe aanlegkosten
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij hoge grondwaterstanden
 • + Eenvoudig in aanleg
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Geringe aanlegkosten
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, verwijderen bladeren…)
 • - Enkel mogelijk om hemelwater over korte afstanden aan te sluiten. Ondergronds en gravitair aansluiten niet altijd mogelijk (bv. moeilijk te voorzien in combinatie met een hemelwaterput)
 • - Vereist ruimte
 • - Regelmatig onderhoud (maaien gras, verwijderen bladeren…)
 • - Enkel mogelijk om hemelwater over korte afstanden aan te sluiten. Ondergronds en gravitair aansluiten niet altijd mogelijk (bv. moeilijk te voorzien in combinatie met een hemelwaterput)
 • - Vereist ruimte