Bovengrondse infiltratiesystemen

Bovengrondse infiltratiesystemen

Infiltratiebekken (d>30cm)

 )

Wat?
Een infiltratiebekken is een onverharde verlaging in het terrein met een diepte >30cm, waarin hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd. Door de verdiepte aanleg kan een grote hoeveelheid hemelwater gebufferd worden. Op de bodem wordt een zandbed voorzien of een bed uit grof organisch materiaal. Het infiltratiebekken kan worden begroeid, mits de voorziene begroeiing geschikt is om langdurig onder water te liggen. Soms wordt het infiltratiebekken uit esthetische-, veiligheids- of andere overwegingen gevuld met grof steenslag (bv. grove kiezel of lava). Het buffervolume van het infiltratiebekken wordt dan bepaald door het poriënvolume van het steenslag.

Toepassingsgebied?
Geschikt voor de afwatering van wegenis, verharde oppervlaktes en daken bij groepswoningbouw en bij eengezinswoningen (mits voldoende ruimte).

 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Beperkt onderhoud
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren
 • + Goed inspecteerbaar
 • + Geschikt bij relatief hoge grondwaterstanden
 • + Multifunctioneel gebruik mogelijk
 • + Groene omgeving
 • + Beperkt onderhoud
 • + Goede buffercapaciteit
 • + Reinigend effect hemelwater door begroeiing
 • + Kan grote oppervlaktes afwateren